Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Новини

Виж повече

Дъщерни дружества

Национален гаранционен фонд

За да облекчим допълнително условията по кредитите през 2008 г. създадохме свое дъщерно дружество – Националният гаранционен фонд, което издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки. Така се увеличава кръгът на фирмите, които банките са склонни да финансират и...

Виж повече

Анализи

Безработицата намалява до 11,5%, второ поредно тримесечие нараства броят на заетите

Банковата система остава добре капитализирана и ликвидна. През второто тримесечие на 2014 г. ръстът на БВП се ускорява, но все още остава под предварителните очаквания. Безработицата намалява до 11,5%. Ръстът на средната работна заплата продължава да се забавя. Наблюдават се първи признаци за обръщане на тренда в динамиката на цените. Държавният бюджет приключва полугодието с дефицит от 995,6 млн.лв. (1,2% от очаквания БВП).

Виж повече

Продажба на активи

Публична продан на имот в гр. София

Българска банка за развитие уведомява за насрочена публична продан от 23.09.2014 г. до 23.10.2014 г. на следния недвижим имот: Дворно място, с административен адрес: гр. София, бул. Европа №142, с площ от 3 186 кв. м., заедно с построената в него масивна шестетажна сграда с разгъната...

Виж повече
Лихвени индекси
EURIBOR 0,081
LIBOR EUR 0,05643
SOFIBOR 0,693
Валутни курсове
Валута Фиксинг
EUR 1,95583
USD 1,52525
GBP 2,45862
CHF 1,61987
Валута Купува Продава
EUR 1,95 1,96
USD 1,509808 1,555995
GBP 2,440449 2,4939348
CHF 1,594518 1,63944
Валута Купува Продава
EUR 1,949 1,961
USD 1,508808 1,556995
GBP NQ NQ
CHF NQ NQ