Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит
 • За ББР

  Българската банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която, освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро- и малки компании.

  Виж повече
 • Рейтинг

  Българската банка за развитие е с най-високия възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България - “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch.

   

  Виж повече
 • Дъщерни дружества

  За да облекчим допълнително условията по кредитите, през 2008 г. създадохме свое дъщерно дружество – Националният гаранционен фонд, който издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки.

  Виж повече
 • Международни партньори

  Българската банка за развитие работи с водещи международни финансови институции и банки, от които привлича целеви ресурс и с които обменя опит.

  Виж повече
 • Кариери

  Свободни позиции за работа в ББР

  Виж повече