Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

За нас

Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро и малки компании.

Фокусът в нашата дейност

  • Стартиращи предприятия и иновации
  • Износители на готова продукция
  • Преработвателна промишленост
  • Минерални ресурси и природни богатства
  • Земеделие и туризъм

 

Нашият ресурс

 

Балансови показатели Към 31 май 2017 г.
Активи 2 129 407 хил. лв.
Кредити на фирми 684 533 хил. лв.
Он-лендинг финансиране 145 332 хил. лв.
Собствен капитал 750 355 хил. лв.
Печалба 15 885 хил. лв.

 

Управление

 

Надзорен съвет
Лъчезар Борисов
Председател
Лъчезар Борисов е роден през 1978 г. в гр. Самоков. Магистър по Макроикономика и Счетоводство и финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Има редица специализации у нас и в чужбина, включително по Предприемачество и рисков капитал в АУБГ, по Управление на проекти в WIFI, Австрия, Насърчаване на преките чуждестранни  инвестиции в JICA, Япония и Борсово-валутна търговия и банки в CITIBANK) и др. Има богат опит в сферата на корпоративното управление, участвал е в ръководството на частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Към момента заема поста заместник-министър на икономиката.
Митко Симеонов
Зам.-председател
Митко Симеонов е магистър по право от Нов български университет и магистър по международни икономически отношения от УНСС.  Има и следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от УНСС. Бил е заместник-изпълнителен и изпълнителен директор в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Велина Бурска
Член на НС
Велина Бурска е магистър по икономика и организация на вътрешната търговия от УНСС. От 2002 до 2017 година е директор на дирекция „Следприватизационен контрол“ в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
управителен съвет
Стоян Мавродиев
Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор
Стоян Мавродиев е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по финанси от УНСС. Преминал е през поредица курсове в Международната данъчна академия в Амстердам, обучавал се е и в Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ. Кариерата му започва като правен, данъчен и бизнес консултант в PriceWaterhouse Co. В периода 1996-2006 г. работи като финансов и правен консултант в управляваната от него United Consulting. От 2009 до 2010 г. е зам.-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-ото НС. В продължение на 6 години (2010-2016) е председател на Комисията за финансов надзор (КФН), осъществяваща надзора и регулацията на финансовата система и небанковия финансов сектор в България. От 2010 до 2016 г. е член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС). В този период членува и в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB, IOSCO, IАIS и IOPS.
Румен Митров
Зам.-председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
Румен Митров е магистър по Счетоводство и контрол от УНСС. Професионалният му опит започва през 1994 г. в НАП София. В периода 2000-2003 г. е управител на компанията за внос на петролни продукти „СМН ГАЗ“, а от 2003 до 2011 се занимава с финансови и данъчни консултации като управител на двете счетоводни компании „Евротим България“ и „РМ Консулт“. От 2011 до 2016 г. заема последователно длъжността директор на дирекциите „Надзор на инвестиционната дейност“, „Регулаторна политика“ и „Координация, анализи и политика на регулаторната и надзорната дейност“ в Комисията за финансов надзор (КФН).
Николай Димитров
Член на Управителния съвет и изпълнителен директор
Николай Димитров е доктор по икономика, завършил Университета за национално и световно стопанство със специалностите „Международни икономически отношения“ и „Финанси“. В периода 2007-2015 г. преминава през редица допълнителни курсове и квалификации в Бизнес училище „Джъдж“ към Кеймбриджкия университет (Великобритания), Investment Banking Institute (САЩ) и др. Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзен банк и Обединена българска банка. В Българска банка за развитие работи от юли 2011 г., като от януари 2012 г. застава начело на Отдел „Инвестиционното банкиране и проектно финансиране“, а от април 2013 г. е началник на Управление „Корпоративно банкиране“. Паралелно с това, в последните седем години той е и хоноруван преподавател в катедра МИО в УНСС.
Илия Кирчев
Член на Управителния съвет
Илия Кирчев е магистър по "Финанси" от Университета за национално и световно стопанство. Кариерата му започва през 1995 г. в Агробизнесбанк в Пловдив. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на Алианц Банк България. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в Ейч Ви Би Банк Биохим. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на Юробанк България, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на Първа инвестиционна банка. Понастоящем е асистент във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив. Илия Кирчев е част от Управителния съвет на Българска банка за развитие от 2014 г.