Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

За нас

Българска банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB-” от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро и малки компании.

Фокусът в нашата дейност

  • Стартиращи предприятия и иновации
  • Износители на готова продукция
  • Преработвателна промишленост
  • Минерални ресурси и природни богатства
  • Земеделие и туризъм

 

Нашият ресурс

 

Балансови показатели Към 31 май 2017 г.
Активи 2 129 407 хил. лв.
Кредити на фирми 684 533 хил. лв.
Он-лендинг финансиране 145 332 хил. лв.
Собствен капитал 750 355 хил. лв.
Печалба 15 885 хил. лв.

 

Управление

 

Надзорен съвет
Атанас Кацарчев
Председател
Атанас Кацарчев е данъчен и финансов консултант с дългогодишен управленски опит. Бил е заместник-министър на финансите, председател и член на управителни съвети на търговски дружества, в момента е началник на Политическия кабинет в Министерството на земеделието, храните и горите. В периода 2001-2006 г. е член, а в периода 2006-2009 г., както и към момента заема поста председател на Надзорния съвет на ББР.
Кирил Ананиев
Зам.-председател
Кирил Ананиев е заместник-министър на финансите. Завършил е специалността Финанси и кредит в УНСС. Специализира в областта на финансирането на социално-културните разходи в УНСС, както и в областта на реформата в здравеопазването в Чикаго, САЩ. Преминава през всички експертни длъжности в Министерството на финансите, за да достигне до началник на Главно управление „Държавни разходи" и заместник-министър на финансите при три последователни правителства. Бил е секретар по финансова политика в администрацията на Президента на Република България, съветник в Политическия кабинет на министър-председателя и заместник-министър на финансите. Заемал е поста министър на финансите в периода 27.01 – 03.05.2017 г.
Лъчезар Борисов
Член на НС
Лъчезар Борисов е роден през 1978 г. в гр. Самоков. Магистър по Макроикономика и Счетоводство и финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Има редица специализации у нас и в чужбина, включително по Предприемачество и рисков капитал в АУБГ, по Управление на проекти в WIFI, Австрия, Насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в JICA, Япония и Борсово-валутна търговия и банки в CITIBANK) и др. Има богат опит в сферата на корпоративното управление, участвал е в ръководството на частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Към момента заема поста заместник-министър на икономиката.
управителен съвет
Ангел Геков
Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
Ангел Геков е с над 20-годишен опит в мениджмънта на финансови институции. Завършил e Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. Специализирал е Финанси и банкиране за страните от ЦИЕ в Токио, Япония и кредитен анализ във Виена, Австрия. Професионалното си развитие започва в Стопанска банка през 1991 година. През 1997 г. оглавява управление "Кредитиране" в Булбанк. От 2001 до 2005 г. кариерата му преминава през позициите на изпълнителен директор на Росексимбанк, Общинска банка и Насърчителна банка (сега Българска банка за развитие). През последните три години, преди да се завърне в ББР, е член на УС и изпълнителен директор на Търговска Банка Д.
Билян Балев
Зам.-председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
Билян Балев е завършил „Финанси и кредит“ в УНСС. В периода 1992–1995 г. преминава допълнителни курсове и квалификации последователно в САЩ, Великобритания и Чехия. Специализира в American Express Bank в Ню Йорк, а през 1995 г. получава квалификация по портфолио мениджмънт в Central European University, Прага. Кариерата му в банковия сектор започва през 1991 г. в Българска пощенска банка. В периода 1992-1995 г. заема позиции в Частна земеделска и инвестиционна банка, Финансово-брокерска къща София и Юнионбанк. От 1996 г. до 2001 г. е изпълнителен директор на Капман АД. През 2001 г. става управител на компанията Нобел Адвзайзърс, а през 2004 г. – на Форем Консултинг България. От края на 2013 г. е изпълнителен директор на ББР.
Илия Кирчев
Член на Управителния съвет и изпълнителен директор
Илия Кирчев е магистър по "Финанси" от Университета за национално и световно стопанство. Кариерата му започва през 1995 г. в Агробизнесбанк в Пловдив. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на Алианц Банк България. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в Ейч Ви Би Банк Биохим. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на Юробанк България, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на Първа инвестиционна банка. Понастоящем е асистент във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.