Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Кариери

Свободни позиции
 • Главен експерт (по заместване) в отдел „Бек офис“, управление „Операции и клиентско обслужване“

  Централен офис

  Виж позицията

  Във връзка с попълване на екипа, Българска банка за развитие търси да назначи подходящ кандидат за позицията Главен експерт (по заместване) в отдел „Бек офис“, управление „Операции и клиентско обслужване“.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование;
  • Минимум 3 години стаж на същата или сходна позиция;
  • Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) ще се счита за предимство;
  • Задълбочени познания на нормативната уредба в областта на банковото дело, в това число, но не само, Наредба № 5 на БНБ и МФ, Правилник на ЦД, Закон за публично предлагане на ценни книжа, Закон за пазарите на финансови инструменти и др.;
  • Компютърни умения – ползване на специализирани софтуеърни продукти (счетоводни системи, SWIFT);
  • Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип, умения за работа под напрежение, коректност, лоялност, инициативност, дискретност при работа с банкови документи.

  Задължения и отговорности:

  • Изготвя/контролира изготвянето на потвърждения за сключените от съответното отговорно звено в Банката сделки на междубанковия и международните финансови пазари по S.W.I.F.T. и други видове комуникационни канали;
  • Следи за своевременното получаване на потвърждения от контрагентите по сделките;
  • Изготвя/ контролира изготвянето на нареждания за плащания по левови и валутни сделки;
  • Следи за постъпленията и плащанията по сделките, навременното получаване на лихви и главници и изготвяне на рекламации, при необходимост;
  • Въвежда/контролира правилното въвеждане на данните в съответните регистри на Банката;
  • Осъществява текущ контрол на принципа на „четирите очи” върху всички дейности в отдела;
  • Следи лимитите по контрагенти и компетентности;
  • Извършва/контролира периодичното архивиране на досиетата;
  • Обработване на сделки на брокера през „Система за Клиринг и Сетълмент” до пълното им приключване.

  Банката предлага:

  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил;
  • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
  • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
  • Динамична и интересна работа.


  Ако тази позиция представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо до 20.06.2017 г., вкл. онлайн или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1, за отдел „Човешки ресурси“.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

   

   

  Затвори
  Кандидатствай
 • Стажант в Управление "Корпоративно банкиране"

  Централен офис

  Виж позицията

  Във връзка със старта на платена програма за летни стажове, Българска банка за развитие търси мотивирани и амбициозни студенти за позицията стажант в Управление „Корпоративно банкиране“.


  Нашите изисквания:

  • Студенти, завършили 3-ти курс, изучаващи следните дисциплини: "Икономика", „Бизнес икономика“, „Финанси“, „Финансов контрол“, „Финанси, счетоводство и контрол“, „Международни икономически отношения“, „Застраховане и социално дело“, „Статистика и иконометрия“, „Банково дело“ и др.;
  • Инициативност и мотивация да се развивате в банковата сфера;
  • Добра компютъра грамотност – Internet, MS Office;
  • Владеенето на английски език е предимство.

  Основните дейности, с които ще се запознаете:

  • Изготвяне на проекти на договори и анекси и свързаните с тях правни документи, необходими за отпускане на средства по одобрени кредити;
  • Дейности, свързани с възложените на ББР АД ангажименти по реализиране на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, при стриктно спазване на вътрешнобанковата нормативна уредба и методическите указания;
  • Идентифициране на нови клиенти, изработване на кредитни предложения, съобразно правилата и процедурите на банката.

  Какво предлагаме: 

  • Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юни, юли или август 2017 г.);
  • Референция за работата Ви в Банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения;
  • Работа в мотивиран екип от професионалисти;
  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил.

  Ако стажантската програма представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо чрез онлайн формата за кандидатстване или на електронен адрес: careers@bdbank.bg в срок до 31-ви май включително. 

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай
 • Стажант в Управление „Планиране, анализ и регулации“

  Централен офис

  Виж позицията

  Във връзка със старта на платена програма за летни стажове, „Българска банка за развитие“ АД търси мотивирани и амбициозни студенти за позицията стажант в Управление „Планиране, анализ и регулации“.

  Нашите изисквания:

  • Студенти, завършили 3-ти курс, изучаващи следните дисциплини: "Икономика", „Бизнес икономика“, „Финанси“, „Финансов контрол“, „Финанси, счетоводство и контрол“, „Международни икономически отношения“, „Застраховане и социално дело“, „Статистика и иконометрия“, „Банково дело“ и др.;
  • Инициативност и мотивация да се развивате в банковата сфера;
  • Добра компютъра грамотност – Internet, MS Office;
  • Владеенето на английски език е предимство.

  Основните дейности, с които ще се запознаете:

  • Организация на процеса по планиране и бюджетиране, текуща отчетност;
  • Елементи на стратегическото планиране и съпътстващи дейността анализи;
  • Комуникация и работа с регулатори и рейтинговащи агенции.

  Какво предлагаме:

  • Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юни, юли или август 2017 г.);
  • Референция за работата Ви в Банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения;
  • Работа в мотивиран екип от професионалисти;
  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил.

  Ако стажантската програма представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо чрез онлайн формата за кандидатстване или на електронен адрес: careers@bdbank.bg в срок до 31-ви май включително. 

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай
 • Стажант в Управление „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“

  Централен офис

  Виж позицията

  Във връзка със старта на платена програма за летни стажове, „Българска банка за развитие“ АД търси мотивирани и амбициозни студенти за позицията стажант в Управление „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“.

  Нашите изисквания:

  • Студенти, завършили 3-ти курс, изучаващи следните дисциплини: "Икономика", „Бизнес икономика“, „Финанси“, „Финансов контрол“, „Финанси, счетоводство и контрол“, „Международни икономически отношения“, „Застраховане и социално дело“, „Статистика и иконометрия“, „Банково дело“ и др.);
  • Инициативност и мотивация да се развивате в банковата сфера;
  • Добра компютъра грамотност – Internet, MS Office;
  • Владеенето на английски език е предимство.

  Основните дейности, с които ще се запознаете:

  • Анализ и проучване на пазара на потенциални клиенти на банката;
  • Изготвяне на кредитни предложения, в съответствие с утвърдените правила и процедури;
  • Изготвяне на договори, анекси и свързаните с тях правни документи, необходими за отпускане на средства по одобрени кредити.


  Какво предлагаме:

  • Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юни, юли или август 2017 г.);
  • Референция за работата Ви в Банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения;
  • Работа в мотивиран екип от професионалисти;
  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил.

  Ако стажантската програма представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо чрез онлайн формата за кандидатстване или на електронен адрес: careers@bdbank.bg в срок до 31-ви май включително. 

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай
 • Стажант в Управление "Правно"

  Централен офис

  Виж позицията

  Във връзка със старта на платена програма за летни стажове, „Българска банка за развитие“ АД търси мотивирани и амбициозни студенти за позицията стажант в Управление „Правно“.

  Нашите изисквания:

  • Студенти, изучаващи специалност "Право", завършили 3-ти курс;
  • Инициативност и мотивация да се развивате в банковата сфера;
  • Добра компютъра грамотност – Internet, MS Office;
  • Владеенето на английски език е предимство.

  Основните дейности, с които ще се запознаете:

  • Комплексно правно обслужване на банкови дейности;
  • Проверка относно законосъобразността на сключваните сделки и осигуряване на максимална правна защита на интересите на банката;
  • Контрол и изпълнение на поетите ангажименти по сключените договори с банката.

  Какво предлагаме:

  • Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юни, юли или август 2017 г.);
  • Референция за работата Ви в Банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения;
  • Работа в мотивиран екип от професионалисти;
  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил.

  Ако стажантската програма представлява интерес за вас, моля, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо чрез онлайн формата за кандидатстване или на електронен адрес: careers@bdbank.bg в срок до 31-ви май включително. 

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

   

  Затвори
  Кандидатствай
 • Главен експерт в управление „Проблемни вземания“

  Централен офис

  Виж позицията

  Българска банка за развитие търси да назначи подходящ кандидат за позицията „Главен експерт“ в управление „Проблемни вземания“. Позицията е на пряко подчинение на Началник управление „Проблемни вземания“.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше икономическо образование;
  • Минимум 3 години стаж на същата или сходна позиция в банкова или друга финансова институция;
  • Умения за работа с MS Office и специализиран софтуер;
  • Добро познаване на нормативните актове на БНБ, на ЕК и др., имащи отношение към управлението на проблемни вземания;
  • Познания и опит в прилагането на добри практики в управление на проблемни вземания, финансови и икономически анализи и др. подобни, които имат отношение към качественото изпълнение на длъжността;
  • Дискретност при работа с банкова информация и документи;
  • Отлични комуникативни умения и умения за работа с клиенти;
  • Висока степен на отговорност, организираност и инициативност;
  • Умения за работа в екип и под напрежение.

  Задължения и отговорности:

  • Управлява експозициите, които са му възложени, с цел минимизиране на загубите и риска за Банката и постигане на максимална събираемост в рамките на минимално възможен период, чрез уреждане, в това число и оздравяване на проблемни експозиции;

  Банката предлага:

  • Възможност за развитие в авторитетна финансова институция със специфичен профил;
  • Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
  • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
  • Динамична и интересна работа.

  Ако тази позиция представлява интерес за вас, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо до 31.05.2017 г. (вкл.) чрез онлайн формата за кандидатстване или по електронна поща на адрес: careers@bdbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий 1.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие с изискванията на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Затвори
  Кандидатствай