Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кариери

Свободни позиции
 • Началник отдел „Банков салон“

  Централен офис

  Виж позицията
  „Българска банка за развитие“ АД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. Повече информация за ББР АД можете да намерите в нашия сайт: http://www.bbr.bg


  Поради разрастване на дейността си търсим да назначим

  Началник отдел „Банков салон“

  За да изпълнявате ефективно ролята на Началник отдел, е необходимо да притежавате:
  • Виcшe-икoнoмичecкo образование
  • Най-малко 4 години опит на подобна позиция в банковата сфера
  • Отлични компютърни умения, включително използването на специализирани софтуерни продукти
  • Познаване на нормативната уредба в областта на банковото дело
  • Познаване на уредбата, свързана с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, практиките „Опознай своя клиент” (Know Your Customer) и др.;

  Основни задължения и отговорности:
  • Организира, планира, контролира и извършва, когато е необходимо, дейностите, свързани с комплексното обслужване на клиентите на Банката – юридически и физически лица, като откриване и закриване на разплащателни и други сметки на клиенти; разплащания в местна и чуждестранна валута; касови операции и др.
  • Организира и контролира цялостното окомплектоване на клиентското досие с необходимите документи и последващата му актуализация;
  • Контролира коректното изпълнение и документална окомплектованост на всички счетоводни записвания на служителите от банковия салон
  • Следи за спазването на касовите лимити;
  • Контролира изготвяне на отчети и статистически форми, свързани с касовата дейност;
  • Участва в процеса на актуализация във вътрешно-нормативните документи, касаещи дейността на банковия салон;
  • Отговаря за организация на дейностите в звеното и за качественото и срочно изпълнение на задачите от служителите в банковия салон.

   

  Ако това предложение представлява интерес за Вас, можете да кандидатствате онлайн или да изпратите актуална автобиография на HR@bdbank.bg

   

  В ББР АД ще имате възможността да допринесете за развитието на авторитетна финансова институция със специфичен профил, да обогатявате своите знания и компетенции, да бъдете част от динамичен екип, да имате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.


  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 3 месеца след приключване на конкурса.

  Затвори
  Кандидатствай
 • Стажантска програма на Българската банка за развитие

  Централен офис

  Виж позицията

  Българската банка за развитие е институция, уникална по рода си в България. Основен фокус в дейността й е подпомагането и насърчаването на малкия и средния бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

   

                  ББР АД стартира стажантска програма за  следните звена:

  1. Корпоративно банкиране – ще участвате в изготвянето на финансови модели по счетоводни отчети за подпомагане дейността на бизнес звеното, както и в изготвянето на документи по оперативни програми, в обработката и администрацията на документооборота.

  2. Управление „Правно“ - ще бъдете ангажирани в процеса на комплексно правно обслужване на банкови дейности, проверката относно законосъобразността на сключваните сделки и осигуряване на максимална правна защита на интересите на банката, както и контрола и изпълнение на поетите ангажименти по сключените договори с банката.

  3. Управление „Информационни технологии“ – ще бъдете част от процеса по поддръжката и развитието на информационните системи в банката, като са ви необходими знания в ANSI SQL, T-SQL, PL/SQL , Windows Operation System – Windows Server 2012, 2016, Microsoft Reporting Services (SSRS) or APEX

  4. Управление “Проблемни вземания“ – ще подпомагате процеса по събиране вземанията на банката по експозиции, както и процеса по управление на експозициите, подлежащи на събиране, също така ще натрупате знания и опит в случаите на предоговаряне и реструктурирането на вземания

  5. Кабинет на Управителния съвет – ще имате възможността да участвате в процеса на събиране, агрегиране и подготовка за анализ и визуализация на макроикономически данни, данни за банковата система в България и Еврозоната, както и данни/показатели за индустриалните сектори в България по региони, преглед и подготовка на резюме на публикувани секторни анализи, академична икономическа литература, анализи, изготвени от или по поръчка на МИ по теми на индустриалното и икономическо развитие в страната, както и участие в подготовката и изготвянето на секторни икономически анализи и изследвания с цел подготовката на предложения за разработване на стратегията за дейността на ББР за следващия тригодишен период и в контекста на новата Многогодишна финансова рамка

  Очакваме от Вас мотивация да се справяте с практически предизвикателства, желание за придобиване на нови знания, позитивно и усмихнато отношение, както и завършено или продължаващо образование в подходяща специалност.

   

                                        Какво предлагаме:
  • Платен едномесечен стаж на пълно работно време (в периода юли - октомври 2018 г.);
  • Референция за работата Ви в банката;
  • Възможност да натрупате практически опит в банковата сфера;
  • Развитие на комуникативни и социални умения;

  Можете да кандидатствате онлайн тук или да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите кратко резюме и мотивационно писмо.


  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 3 месеца след приключване на конкурса.

  Затвори
  Кандидатствай