Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

9 банки с интерес да финансират проекти по Плана „Юнкер“

Девет търговски банки са заявили интерес да финансират проекти по новата он-лендинг програма на Българска банка за развитие (ББР) по плана „Юнкер“. Това са Алианц Банк България, Българо-американска кредитна банка, Банка Пиреос България, Инвестбанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Юробанк България, както и обединените с една заявка за участие ОББ и СИБанк.

Всяка банка има възможност да получи целеви ресурс до 50 млн. евро за финансиране по индивидуалните си вътрешните правила за кредитиране, а Българска банка за развитие е в готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми.

На този етап програмата се радва на повишен интерес от страна на финансовите институции, напълно отговарящ на предвидения за нея бюджет от 300 млн. евро. Ресурсът се осигурява съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на Инвестиционния план за Европа.

Он-лендинг програмата, която бе представена през м. юли 2017 г., е насочена към  малките, средни и междинни компании с персонал до 3 000 души, които са клиенти на желаещите да партнират търговски банки. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв. в рамките на приложими по програмата сектори на икономиката.  Бенефициентите ще се ползват от възможността за дългосрочен достъп до финансирането, при максимален краен срок за погасяване до 2032 г,  а приложимият лихвен процент ще се формира от база 6M EURIBOR + надбавка от 2 до 4%. Така максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно.

На база на получените заявки за участие, ББР ще извърши селекция на кредитните институции, с цел разпределяне на одобрените лимити за финансиране и ще оповести окончателно одобрените банки- партньори по програмата.

Назад
Други
  • Стоян Мавродиев: Ще превърна ББР в банка с визия и удвоена печалба

    Честита нова позиция, г-н Мавродиев! С какво се занимавахте във времето след КФН? Пътувах и се видях с приятели и близки хора както в страната, така и в чужбина. Имам традиция между смяната на две работни места да си вземам кратка почивка.

    Виж повече
  • Стоян Мавродиев: Ще превърнем ББР в банка с ясна стратегическа визия

    Най-голямото предизвикателство е да превърнем Българска банка за развитиеот банка с много добри финансови показатели в банка с отлични финансови показатели, и не само - с ясна стратегическа визия. Именно последното е големият къс от пъзела, който липсва в момента. Да, ББР има много висок кредитен рейтинг; да, ББР премина с блестящ резултат оценката на качеството на активите и стрес-тестовете; да, ББР е уважавана на международната сцена и е желан партньор за чуждестранните частни и публични организации и т.н.

    Виж повече