Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

"ББР Факторинг" търси да назначи главен експерт Връзки с клиенти в отдел „Операции“

"ББР Факторинг" ЕАД е част от Групата на Българската банка за развитие и развива следните дейности:

   

 • Пълен набор от услуги, свързани с подобряване, стимулиране и развитие на общия икономически, експортен и технологичен потенциал на българските предприятия
 • Факторинг на българския пазар с цел подпомагане на МСП за ускоряване обращаемостта на оборотния капитал
 • Факторинг за износители, който да ги подпомага в достъпа и утвърждаването им на нови пазари

Във връзка с попълване на екипа, търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Главен експерт Връзки с клиенти в отдел „Операции“.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование /финанси, счетоводство, стопанско управление/
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на дейност на длъжността
 • Доброто владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Office
 • Много добро познаване на приложимото българско и европейско законодателство, имащо отношение към управлението на факторинг услугите, банковата и счетоводната нормативна база
 • Комуникативност и умения за работа с клиенти, умения за работа в екип и под напрежение, аналитични способности, коректност, лоялност, умения за точна oцeнкa нa paзнopoдни cитyaции и кaзycи, тъpceнe и пpилaгaнe нa нoви peшeния и иновации

 

Основни задължения и отговорности:
Оперативно поддържане и връзка с факторинг клиентите на дружеството, т.ч.:

 •     Осъществява, поддържа, следи и развива връзките със съществуващите факторинг клиенти на дружеството
 •  Приема, обработва и регистрира получената документация по прехвърлени търговски вземания от клиенти на дружеството
 •  Ежедневно комуникира с клиентите и техните купувачи по отношение на прехвърлените търговки вземания и тяхното ефективно събиране
 •  Комуникира с международните факторинг партньори/кореспонденти на дружеството
 •  Ежедневно следи оперативното отчитане по факторинг услугите предоставени от дружеството
 •  Поддържа клиентските досиета и актуалността на информацията в тях
 •  Съдейства в изготвянето на периодични справки и анализи по отношение текущите взаимоотношения със съществуващите факторинг клиенти и техните купувачи
 •  Съхранява и обработва информацията за сделките - предмет на факторинг
 •  Изготвяне на справки, референции и удостоверения за клиентите на дружеството
 •  Подготвя и предава в архива документи от минали години
 •  Извършва контрол на операции, изготвя заявки и др.

В "ББР Факторинг" ще имате възможност:

 •  Да се развивате във финансова институция със специфичен профил
 •     Да обогатявате своите знания и компетенции
 •     Да бъдете част от динамичен екип
 •  Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg , като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключването му.

Назад
Други