Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

ББР получи 150 млн. евро от Европейската инвестиционна банка по Плана "Юнкер"

Българска банка за развитие (ББР) получи 150 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проекти на малки и средни компании. Средствата се отпускат с подкрепата на ЕС чрез гаранция от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), част от Инвестиционния план за Европа (план „Юнкер“). Споразумението бе подписано днес от изпълнителния директор на ББР Ангел Геков и Флавия Паланца, директор за Централна и Югоизточна Европа в ЕИБ. Това е и първият договор по плана, по който ЕИБ предоставя финансиране у нас.

До една трета от средствата ще бъдат използвани от ББР за кредитиране на иновативни проекти. Другата част от финансирането ще бъде фокусирана в подкрепа на проекти в райони с висока безработица, както и в рамките на инициативата за младежка заетост или за проекти на стартиращи компании. Минимум половината от заема ще бъде разпределен чрез банки-партньори или други финансови посредници.

Целта на споразумението е да подобри достъпа на МСП в България до дългосрочно финансиране при по-изгодни условия. Секторът е приоритетен както за ББР, така и за ЕИБ, тъй като е двигател за иновации, създаване на работни места и растеж на икономиката в страната.

ЕФСИ е инициатива, изпълнявана съвместно от Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка, в която влизат ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ). Това е един от трите стълба на плана „Юнкер“, който цели да съживи инвестициите в стратегически проекти в цяла Европа.

Сътрудничество с ЕИБ

Европейската инвестиционна банка е финансова институция на ЕС, която предоставя дългосрочно кредитиране. Банката финансира инвестиционни проекти в подкрепа на целите на ЕС. До момента ББР е ползвала два заема от ЕИБ (2000 и 2009 г.), по които са подкрепени инвестиции за около 84 млн. евро. От декември 2015 г. ББР е сред първите партньори на ЕИБ в Европейския инвестиционен консултативен център (Еuropean Investment Advisory Hub), чиято цел е да предостави широк спектър от консултантски услуги и експертиза на потенциални инвеститори и заинтересовани лица по реализацията на Инвестиционния план за Европа (плана „Юнкер“). Банката е член на Групата за засилено сътрудничество между националните институции за развитие и ЕИБ. ББР има готовност за съфинансиране с ЕИБ на по-големи български проекти по плана „Юнкер“, ако такива бъдат одобрени, в размер до 100 млн. евро.

Назад
Други
  • Нова онлендинг програма на ББР ще осигурява кредити до 150 хил. евро при два пъти по-ниски обезпечения

    Нова програма на ББР ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (План „Юнкер“).

    Виж повече
  • Доц. Красимир Ангарски влезе в Надзорния съвет на ББР

    Финансистът доц. Красимир Ангарски бе избран за член на Надзорния съвет на Българска банка за развитие (ББР) на извънредно общо събрание на акционерите. Той влиза на мястото на Кирил Ананиев, който бе назначен за министър на финансите в служебното правителство. Според законовите разпоредби като такъв Кирил Ананиев няма право да бъде член на Надзорния съвет на ББР, собственик на 99,9% от капитала на която е държавата в лицето на Министерство на финансите.

    Виж повече