Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

ББР разширява операциите си, като финансира проектни инвестиции

Промените в Устава на банката са одобрени от БНБ и вписани в Търговския регистър вчера

Българската народна банка (БНБ) одобри промените в Устава на Българската банка за развитие (ББР), които бяха приети с единодушие от Общото събрание на акционерите (Министерството на икономиката и Банка ДСК), проведено на 13 ноември 2017 г. С измененията, вписани в Търговския регистър вчера, се внася яснота в редица тълкувания, които ръководят кредитната дейност на ББР, като й позволяват да развие нови посоки на работа, следвайки модела на европейските банки за развитие.

Промените в документа отразяват европейската практика и лимити за банково кредитиране, както и приоритетите, заложени в Стратегията за дейността на ББР, която беше приета от МС през юли 2017 г. Като публична финансова институция мисията на ББР е да подпомага растежа и развитието на малкия и среден бизнес в страната, както и да мобилизира публичен и частен ресурс за инвестиции в приоритетни за страната отрасли. Банката ще продължи да подобрява достъпа до финансиране чрез нови програми за подпомагане на енергийната ефективност, земеделските стопанства, ескпортно-ориентираните и стартиращите компании.

Новият Устав позволява да се разшири портфейлът от финансови инструменти чрез участие във финансирането на публични и публично-частни инфраструктурни проекти с национално и регионално значение. Увеличават се и възможностите за по-мащабно он-лендинг финансиране, с което ще бъде създадена още по-подходяща среда за развитието на малките и средни предприятия – основна цел, заложена в Закона за ББР. Занапред ще бъдат прилагани директно изискванията за кредитната дейност по Регламент 575/201З/ЕС, които са валидни за всички банки в Република България и в ЕС. Новост е въвеждането на праг, при който се изисква разрешение на Надзорния съвет за одобряване на експозиции, надхвърлящи 5% от собствения капитал на банката. Целта е да се създаде по-добър контрол в кредитната дейност и ясно разграничение на контролните функции на НС.

За първи път в устав на българска банка се въвежда и дефиниция за свързани с политически партии лица, в изпълнение на надзорните препоръки на БНБ. С промените се създава висок стандарт за прозрачност в работата на банката и се изключва възможността за отпускане на кредитни експозиции на лица и организации в пряка връзка с политически партии. Документът регламентира ролята на главния изпълнителен директор, която и до този момент фигурира във вътрешните правила за дейността на ББР и е утвърдена практика сред всички водещи български и международни банки, както и сред международните финансови институции.

Без промяна остава начинът на вземане на решения и представителството на банката от двама изпълнителни директори едновременно, задължителни както в българското, така и в европейското търговско законодателство.

Пълния текст на документа можете да изтеглите оттук.

Назад
Други
  • Стоян Мавродиев е победител в категория „Финанси“ на конкурса Мистър и Мисис Икономика 2018

    Председателят на Управителния съвет и Главен Изпълнителен Директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е победител в категорията „Финанси и Застраховане“ на конкурса Мистър и Мисис Икономика 2018. Бизнес Оскарите бяха връчени на официална церемония в НДК.

    Виж повече
  • Дo 50 xиляди eвpo в подкрепа на стapтиpaщи ĸoмпaнии отпуска ББР чрез МФИ „Джобс“

    "Стартиращи компании ще могат да получават финансиране до 50 000 евро от Микрофинансиращата институция „Джобс“, част от Групата на ББР. Ще пoдĸpeпим мaлĸи пpeдпpиятия, ĸoитo нe биxa мoгли дa пoлyчaт финaнcиpaнe oт дpyгитe бaнĸи". Това каза изпълнитeлният диpeĸтop нa MФИ "Джoбc" Aнгeл Джaлъзoв по време на форум с участието на Haциoнaлнaтa acoциaция нa мecтнитe инициaтивни гpyпи в Бългapия. На събитието бяxa пpeдcтaвeни нoви инcтpyмeнти зa финaнcиpaнe, пpeдлaгaни от дъщерното дружество на ББР.

    Виж повече