Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Българската банка за развитие разширява програмата си по COSME към небанкови финансови институции

Във фокуса й ще бъдат стартъпи и предприемачи, даващи работа на хора с увреждания и възпитаници на социални домове

Българската банка за развитие разширява обхвата на своята програма за индиректно финансиране КОСМЕ+. От нисколихвено и дългосрочно финансиране, комбинирано с гаранция от ББР и Европейския инвестиционен фонд, вече ще могат да се възползват микро-,малки и средни предприятия – клиенти както на търговските банки, така и на небанковите финансови институции. Те ще имат достъп до кредити и банкови гаранции в размер до 150 000 евро с до 10-годишен срок за издължаване при максимален лихвен процент 3М Euribor +5,7%.

Обновената програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити или банкови гаранции и приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия. Ще има и допълнителни стимули за предприемачите, които дават работа на застрашени от социална изолация – хора с увреждания, възпитаници на социални домове, както и лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” преди навършване на пълнолетие.

Част от приходите по програма КОСМЕ+ ББР ще използва за допълнително, пряко финансиране на проекти със социално въздействие.

Обхватът на програмата е 33 млн. евро, а Българската банка за развитие има готовност да сподели до 60% от риска по предоставените кредити и гаранции със своите партньори. Финансирането по програмата се осъществява благодарение на гаранцията, предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз, чрез които да се улесни и нарасне достъпът до финансови средства на МСП.

Повече информация за условията за кандидатстване по програмата можете да намерите тук.

Назад
Други
  • Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции

    Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще участва в капитала на малки, средни и стартиращи предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.

    Виж повече
  • Главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на ЧБТР Дмитрий Панкин

    Председателят на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

    Виж повече