Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Българската банка за развитие с нов продукт в подкрепа на частните земеделски стопани

Българската банка за развитие въвежда нов продукт за индиректно финансиране на частните земеделски стопани. Он-лендинг програмата ще се реализира в партньорство с желаещите финансиране взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани, които ще бъдат получатели и дистрибутори на финансирането от страна на държавната банка.
В момента в страната има 26 кредитни кооперации, които ползват най-често финансиране от международни фондове, за да го насочат към частните земеделски стопани. Чрез финансирането на кредитните кооперации ББР ще има възможност да подобри достъпа до финансов ресурс на стотици частни земеделски стопани и производители - членове на кредитните кооперации и техните дребни земеделски стопанства в редица отдалечени региони на страната, където често няма активност на търговски банки.
Стартовият бюджет на Програмата е 15 000 000 лева. Максималният размер на кредита за инвестиционно и оборотно финансиране на земеделските стопани-членове на кредитните кооперации е 50 000 лева. Годишният лихвен процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 8,5 %, а общият размер на таксите и комисионите не трябва да надвишава 1 %.
При оборотните кредити максималният срок на погасяване е до 18 месеца, а при инвестиционните – до 42 месеца.

 

Подробностите по общите условия и изискванията по новата он-лендинг програма на ББР за индиректно финансиране на частните земеделски стопани са публикувани на сайта на Българската банка за развитие в секция "Он-лендинг финансиране" - http://www.bbr.bg/bg/p/on-lending-finansirane/pokana-do-vzaimospomagatelnite-kreditni-kooperacii-na-chastni-zemedelski-stopani-za-nova-programa-za-indirektno-finansirane

 

Назад
Други
 • Новите предприемачи

  15-годишно момче е най-младият предприемач на The Founder Institute, подкрепен от ББР

  Приключи четвъртото издание на най-голямата обучителна програма за стартиращи компании в България, провеждана с подкрепата на Българската банка за развитие. Програмата на The Founder Institute – София е хибрид между обучение и бизнес инкубатор, и позволява на участниците да усвоят теоретични познания и да тестват идеите си в реални условия. В нея са ангажирани над 9000 лектори и обучители, а София е един от 180-те града в света, където се провежда.

  Виж повече
 • In Memoriam

  Екипът на Българската банка за развитие изразява своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на арх. Жеко Тилев.

  Виж повече