Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Фич потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие

Близо 46 млн. лева печалба отчита държавната банка за 2016 г.

Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие (ББР) и той остава „BBB-“ със стабилна перспектива. Дългосрочният инвестиционен рейтинг е равен на държавния рейтинг на България и е максималният за финансова институция в страната. Краткосрочният IDR (Issuer Default Rating) е потвърден на ниво „F3“, a рейтингът за подкрепа (Support Rating) – на ниво „2“.

ББР отчита 46 млн. лева (преди одит) печалба за 2016 г., което е с 8,3 млн. лева повече спрямо предходната година. Балансовото число достигна почти 1,92 млрд. лв. През годината бяха сключени 4 споразумения за финансиране с водещи международни банки и институции в общ размер на 420 млн. евро.

“Фич Рейтингс” извършва периодичен преглед на финансовото състояние на кредитната институция и всяка година издава оценка за краткосрочната и дългосрочна стабилност. Оценката на рейтинга се базира на очакванията за положителни перспективи, както и готовността за капиталова подкрепа от страна на българската държава чрез Министерството на финансите, собственик на 99.99% от капитала на банката.

Стабилната капиталова база допринася съществено за високата капиталова адекватност – над 49%. ББР е институцията с най-високото равнище на капитализиране в банковата система на България и ЕС, значително над регулаторния минимум от 4,5%.

Потвърденият рейтинг на банката е естествено продължение на успешното преминаване от страна на ББР на прегледа на качеството на активите и стрес тестовете в банковата система. „Фич Рейтингс“ отчита и водещата роля на ББР за реализирането на държавни политики в сферата на икономиката. Анализът изтъква участието на банката като платежен агент по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и подкрепата й за българския бизнес в т.ч. чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции („План Юнкер“).

Назад
Други
  • Стоян Мавродиев: Ще превърна ББР в банка с визия и удвоена печалба

    Честита нова позиция, г-н Мавродиев! С какво се занимавахте във времето след КФН? Пътувах и се видях с приятели и близки хора както в страната, така и в чужбина. Имам традиция между смяната на две работни места да си вземам кратка почивка.

    Виж повече
  • Стоян Мавродиев: Ще превърнем ББР в банка с ясна стратегическа визия

    Най-голямото предизвикателство е да превърнем Българска банка за развитиеот банка с много добри финансови показатели в банка с отлични финансови показатели, и не само - с ясна стратегическа визия. Именно последното е големият къс от пъзела, който липсва в момента. Да, ББР има много висок кредитен рейтинг; да, ББР премина с блестящ резултат оценката на качеството на активите и стрес-тестовете; да, ББР е уважавана на международната сцена и е желан партньор за чуждестранните частни и публични организации и т.н.

    Виж повече