Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Фич потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие

Близо 46 млн. лева печалба отчита държавната банка за 2016 г.

Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие (ББР) и той остава „BBB-“ със стабилна перспектива. Дългосрочният инвестиционен рейтинг е равен на държавния рейтинг на България и е максималният за финансова институция в страната. Краткосрочният IDR (Issuer Default Rating) е потвърден на ниво „F3“, a рейтингът за подкрепа (Support Rating) – на ниво „2“.

ББР отчита 46 млн. лева (преди одит) печалба за 2016 г., което е с 8,3 млн. лева повече спрямо предходната година. Балансовото число достигна почти 1,92 млрд. лв. През годината бяха сключени 4 споразумения за финансиране с водещи международни банки и институции в общ размер на 420 млн. евро.

“Фич Рейтингс” извършва периодичен преглед на финансовото състояние на кредитната институция и всяка година издава оценка за краткосрочната и дългосрочна стабилност. Оценката на рейтинга се базира на очакванията за положителни перспективи, както и готовността за капиталова подкрепа от страна на българската държава чрез Министерството на финансите, собственик на 99.99% от капитала на банката.

Стабилната капиталова база допринася съществено за високата капиталова адекватност – над 49%. ББР е институцията с най-високото равнище на капитализиране в банковата система на България и ЕС, значително над регулаторния минимум от 4,5%.

Потвърденият рейтинг на банката е естествено продължение на успешното преминаване от страна на ББР на прегледа на качеството на активите и стрес тестовете в банковата система. „Фич Рейтингс“ отчита и водещата роля на ББР за реализирането на държавни политики в сферата на икономиката. Анализът изтъква участието на банката като платежен агент по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и подкрепата й за българския бизнес в т.ч. чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции („План Юнкер“).

Назад
Други
  • Нова онлендинг програма на ББР ще осигурява кредити до 150 хил. евро при два пъти по-ниски обезпечения

    Нова програма на ББР ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (План „Юнкер“).

    Виж повече
  • Доц. Красимир Ангарски влезе в Надзорния съвет на ББР

    Финансистът доц. Красимир Ангарски бе избран за член на Надзорния съвет на Българска банка за развитие (ББР) на извънредно общо събрание на акционерите. Той влиза на мястото на Кирил Ананиев, който бе назначен за министър на финансите в служебното правителство. Според законовите разпоредби като такъв Кирил Ананиев няма право да бъде член на Надзорния съвет на ББР, собственик на 99,9% от капитала на която е държавата в лицето на Министерство на финансите.

    Виж повече