Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на ЧБТР Дмитрий Панкин

Председателят на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

Двамата обсъдиха съвместната подкрепа на програми за експортно и предекспортно финансиране на малките и средните предприятия, както и съвместни операции на традиционните за банките парични пазари. От Черноморската банка за търговия и развитие беше заявен интерес и за подкрепа на общински проекти.

България е страна-учредителка на ЧБТР от 1994 г. и активен акционер с 13.5% или 270 000 акции. По време на първия международен икономически форум на Българската банка за развитие през тази година двете банки подписаха Меморандум за сътрудничество заедно с още четири финансови институции от региона. Основната цел на документа е мобилизиране на външно финансиране, обмен и популяризиране на най-добрите практики за финансиране на инфраструктурата и подобряване на търговията.

По време на срещата с Дмитрий Панкин в София беше продължена и основната тема на икономическия форум на ББР – сътрудничество за мобилизиране на ресурси и финансиране на трансгранична регионална инфраструктура, както и стратегическите цели на ЧБТР за увеличаване на финансирането за инвестиционни проекти в инфраструктурата. Важен акцент в разговора бе инвестиционната политика на ЧБТР и възможностите за съ-финансиране, особено на публичната инфраструктура в България.

Назад
Други
  • Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции

    Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще участва в капитала на малки, средни и стартиращи предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.

    Виж повече
  • В България има нужда от вливане на повече капитал за развитие на компаниите

    В България има нужда от вливане на повече капитал за развитие на компаниите. Около това се обединиха участниците във форума на Клуб Investor „Предприемачи на бъдещето“, който се организира с подкрепата на Групата на Българската банка за развитие. Според повечето участници в страната ни има достатъчно финансиране за създаване на стартиращи компании, но липсва дялов капитал за растеж. Те се обединиха около идеята, че публичният и частният капитал могат да работят успоредно, за да се развие инвестиционната среда.

    Виж повече