Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Групата на ББР участва в национална информационна кампания в 10 града в страната

Новите правила на Десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд бяха разяснени на бизнеса в страната по време на специална информационна кампания с участието на Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и средния бизнес, Българската банка за развитие и Българската стартъп асоциация. Трите организации запознаха с работата си представителите на бизнеса от 10 града в страната – Монтана, Габрово, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Търговище, Русе и София. Кампанията стартира на 1 юли в Монтана и продължи до 10 юли, когато беше заключителната среща в столицата.
Наличният финансов ресурс за Десетата конкурсна сесия на Националния инвестиционен фонд е 4.5 млн. лв. Те се отпускат като безвъзмездна държавна финансова помощ за проекти в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

По време на срещите представителите на Групата на Българската банка за развитие представиха продуктите за кредитиране на бизнеса при улеснени условия. Фирмите получиха подробна информация за кредитните продукти с гаранционно покритие, реализирани с помощта на съответните гаранционни механизми от страна на Европейския Инвестиционен Фонд. За тях могат да кандидатстват стартиращи микро- и малки предприятия, включително и земеделски производители.
Назад
Други
  • Българската банка за развитие с 20% ръст на печалбата си за първото полугодие на 2019 г.

    Групата на Българската банка за развитие отчита 18,3 млн. лева печалба за първите шест месеца на 2019 г. Увеличението е с 20% в сравнение със същия период на предходната година и е резултат от активизиране на кредитната дейност на институцията.

    Виж повече
  • ББР АД стартира лятна стажантска програма

    ББР стартира програма за стаж в следните звена: Връзки с обществеността Управление „Сигурност“ Управление „Планиране, анализ и регулации“ Управление“ Корпоративно банкиране“ Управление „Трежъри“ Управление „Риск“ Управления „Кредитна администрация“ и „ Проблемни вземания“ Подпомагане работата на Главния икономист на ББР

    Виж повече