Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Нова програма на ББР ще подобри условията за лизинг на техника и машини

Българска банка за развитие стартира нова он-лендинг програма, чрез която цели да  облекчи условията за финансов лизинг за закупуване на машини и  техника за микро, малки и средни предприятия. По програмата за индиректно финансиране  „Лизинг лайн” ще могат да кандидатстват небанкови финансови институции. Те от своя страна ще предоставят ресурса на български компании от сектора на микро, малкия и средния бизнес, които искат за закупят движимо имущество.

Първоначалният финансов ресурс, който ББР ще разпредели между лизинговите компании на пазара е в размер на 25 млн. евро. При интерес от страна на небанковите финансови институции ББР има готовност да увеличи средствата двойно. Максималният размер на кредитите за лизинг на машини и техника за бизнеса е до 500 000 евро или равностойността в лева.  Лихвата за крайните бенефициенти - лизингополучатели, заедно с таксите за управление и за разглеждане на искания за финансиране, не може да надвишава 6,5%.

По програмата „Лизинг лайн” ще се финансира закупуването на транспортни средства с производствено
значение, производствено оборудване, технологии и други активи, които са пряко свързани със стопанската дейност на микро, малките и средни фирми. Срокът за подаване на заявки пред ББР от страна на небанковите финансови институции, предоставящи лизинг на МСП е до 14 март т.г.

 

 

Назад
Други
  • ББР подкрепи за втора поредна година галаконцерта „Музикант на годината“

    С подкрепата на Българската банка за развитие за 28-ми път слушателите на БНР избраха с гласуване българския музикант на годината в класическите жанрове. Призът „Музикант на годината 2018“ получи диригентът Найден Тодоров. Директорът на Софийската филхармония печели статуетката за втори път след 2012 година.

    Виж повече
  • Микрофинансиращата институция „Джобс“ набира финансови посредници

    Микрофинансиращата институция „Джобс“ – дъщерно дружество на Българската банка за развитие, ви предлага възможност за получаване на постоянен допълнителен доход и повече сигурност в ежедневието. Дружеството набира финансови посредници (агенти)- физически и юридически лица, за популяризиране и предлагане на финансовите му продукти в подкрепа на малкия и средния бизнес в страната.

    Виж повече