Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Очаква се през 2018 г. българската икономика да е с най-висок растеж за региона на ЦИЕ

Българската банка за развитие представи стратегическите си намерения за финансиране на инфраструктурни проекти на престижен икономически форум

Очаква се българската икономика да бъде с най-висок растеж в Централна и Източна Европа през 2018 г. и да запази темпа си през 2019 г. Това сочи анализ на водеща европейска банкова група, представен пред най-големия банков и финансов форум за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) на издателската група Euromoney, състоял се във Виена на 16-17 януари. Събитието се провежда за 23-та поредна година и дава среща на над 1000 делегати – инвеститори, финансови посредници, политици, експерти и представители на финансови институции за обсъждане и анализиране на ключовите въпроси за региона.

В рамките на форума екип на Българската банка за развитие проведе множество срещи с представители на водещите европейски банкови институции и мултинационални инвеститори, като представи новия управленски екип на банката и стратегическите намерения за финансиране на инфраструктурни проекти.

Сред обсъжданите теми на конференцията бяха икономическото развитие и стабилност на ЦИЕ през 2018 и 2019 г. и предизвикателствата пред икономиките на страните. Във фокуса на внимание бяха поставени инфлацията в ЕС, ефектът от монетарната политика на Европейската централна банка и от очакваната й нормализация върху страните от региона, бежанската криза и ефектите й върху икономиките, както и тенденцията на намаление на лошите кредити на банковите системи на Централна и Източна Европа.

Основната теза за региона беше очакването за позитивен и устойчив растеж от 3% през 2018 и 2019 г., предпоставки за ускоряване на банковото кредитиране и нуждата от ръст на инвестициите. Необходимостта от политическа стабилност беше изведена като основа за икономическия растеж.

Общите оценки за България, както и очакванията на инвеститорите, са за по-бърз икономически растеж и по-оптимистична перспектива за българската икономика. Инвеститорската общност изрази интерес към публичните и политически нагласи у нас относно включването на българския лев към Валутен механизъм II и потенциалното присъединяване на България към Еврозоната.

Назад
Други
  • Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции

    Българската банка за развитие създаде Фонд за капиталови инвестиции Българската банка за развитие регистрира Фонд за капиталови инвестиции в изпълнение на мисията си за подкрепа на българския бизнес и стратегията си за периода 2017 - 2020. Дружеството е с капитал 65 млн. лв. и ще участва в капитала на малки, средни и стартиращи предприятия с цел повишаване конкурентоспособността на бизнеса, осигуряване на капитал за научноизследователска и развойна дейност, увеличаване на производствения капацитет, финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и усвояване на средства от фондове на Европейския съюз.

    Виж повече
  • Главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на ЧБТР Дмитрий Панкин

    Председателят на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев се срещна с новия президент на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) Дмитрий Панкин.

    Виж повече