Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Приключи конкурсът за ново лого на финансовата група на ББР

Плетеница от елементи, които съчетават символиката на българска шевица, буквата Б за означаване на банковата група и стрелки, показващи посоките и възможностите за развитие, ще бъдат съчетани в новото лого на Българската банка за развитие.
В обявения от финансовата група конкурс се включиха 29 дизайнерски студия и индивидуални участници от страната. Класирането премина на няколко етапа, а финалните победители бяха избрани с гласовете на всички служители на ББР.
На първо място е проектът на Антон Робов, следван от проектите на Михаил Танев и Маргарита Дончева.
Българската банка за развитие ще ребрандира и обнови корпоративната си визия във връзка с 20-годишния си юбилей. В допълнение, групата на ББР нарасна с три нови дъщерни дружества, така че брандингът й ще включва, освен Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция „Джобс“, също новия Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг. Победителят ще бъде поканен да разработи брандбука за приложение на новия знак.
Създаването на нова, единна визия на Групата на Българската банка за развитие кореспондира с темпа на развитие на финансовата институция, чиято мисия е да бъде партньор на бизнеса в неговия растеж, да допринесе за конкурентоспособността му в бъдеще и да спомогне за изграждането на екосистема, която благоприятства предприемачеството.

Назад
Други