Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
 • Двустаен апартамент в комплекс гр. Чепеларе, обл. Смолян.

  „Българска банка за развитие“ АД продава просторен, двустаен апартамент в гр.Чепеларе, обл. Смолян, с площ от 61,50 кв.м. Жилището се намира в пететажна сграда, ведно с 8,14 кв.м от идеалните части от правото на собственост върху общите части на сградата, заедно с 8,14 кв.м от идеалните части от правото на строеж върху поземления имот. Жилището е в една от сградите на новопостроен затворен комплекс до главна улица. Комплексът е с 24-часова охрана и рецепция. От входното антре се влиза към дневна, спалня и обзаведена баня с...

  Виж повече
 • Поземлени имоти в София

  „Българска банка за развитие“ АД продава недвижим имот, намиращ се в гр.София, район Сердика, ул. „202“ №1 състоящ се от: 1.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3 309 кв.м, съставляващ УПИ I – 532, по плана на гр. София, м. „Задгарова артерия“ – за производствена и складова дейност, заедно с построените в урегулирания имот сгради: - ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА- СКЛАД, застроена на 203кв.м. 2.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 5 685 кв.м, съставляващ УПИ II – 531, по плана на гр. София, м....

  Виж повече
 • Поземлени имоти в с. Горна Василица

  Българска банка за развитие продава следните ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване „Залесена нива“ с площ от 2 671 дка, намираща се в землището село Горна Василица, община Костенец, област Софийска, местността „Лесичево место“ с площ от 2 495 дка 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване „Залесена нива“ с площ от 2.671 дка, намираща се в землището село Горна Василица, община Костенец, област Софийска, местността „Лесичево место“ с площ от 2.671 дка Имотите са...

  Виж повече
 • Поземлен имот и сгради в гр. Костенец

  Българска банка за развитие продава ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Костенец с площ от 8 720 кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот II /втори/ - за екологичен комплекс за производство на осветителни съоръжения и приемна сграда с рехабилитационен център. Ведно с построените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с РЗП от 1 467 кв.м., при граници и съседи на имота по скица: река Очушница с озеленяване, улица, улица, имот № 1274. Постройките са незавършено строителство, частично разрушени, в лошо състояние. Информация можете да получите на...

  Виж повече
 • Поземлен имот и сгради в гр. Разград

  Българска банка за развитие продава поземлен имот в гр. Разград, ул. „Княз Борис I“, с площ от 20 227 кв. м, с трайно предназначение на територията - за производствен или складов обект, заедно с построените в него сгради: Сграда със ЗП 1 520 кв.м. на един етаж. Предназначението на сградата е промишлена сграда с паянтова конструкция; Сграда със ЗП 45 кв.м. на един етаж. Предназначението на сградата е промишлена сграда с паянтова конструкция; Сграда със ЗП 106 кв.м. на един етаж. Предназначението на сградата е...

  Виж повече
 • Търговски комплекс – ресторант, кафене, магазини и офиси в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица

  Българска банка за развитие продава недвижим имот в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, с площ от 2 600 кв. м, заедно с построените в него сгради: Сграда за кафене, офиси, магазин и дискотека – разположена е южно от междинен паркинг, с РЗП – 848,93 кв.м. В сутерена е разположена дискотеката, състояща се от зала, помещения за персонала, тоалетна за гости и персонал на площ от 185,86 кв.м. Кафенето е разположено на партерния етаж. В кафенето е обособена търговска зала, три санитарни възела и две тераси с обща застроена площ...

  Виж повече
 • Шивашки цех в гр. Дупница, обл. Кюстендилска, ул. „Крайречна“ № 4

  Българска банка за развитие продава поземлен имот в гр. Дупница, с площ от 2 319 кв. м., заедно с построените в него сгради: двуетажна сграда – предвидена за търговия, конструкцията е метална, с железен гредоред със ЗП – 634 кв.м.; едноетажна сграда – с метална конструкция, с железен гредоред със ЗП – 25 кв. м;  Парцелът е достъпен изцяло по асфалтов път, в непосредствена близост има и жп линия. Имотът е захранен с ток и вода. Зоната е отредена за складова база. Подходящ за строителство на...

  Виж повече