Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
 • Поземлени имоти в с. Горна Василица

  Българска банка за развитие продава следните ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване „Залесена нива“ с площ от 2 671 дка, намираща се в землището село Горна Василица, община Костенец, област Софийска, местността „Лесичево место“ с площ от 2 495 дка 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване „Залесена нива“ с площ от 2.671 дка, намираща се в землището село Горна Василица, община Костенец, област Софийска, местността „Лесичево место“ с площ от 2.671 дка Имотите са...

  Виж повече
 • Поземлен имот и сгради в гр. Костенец

  Българска банка за развитие продава ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Костенец с площ от 8 720 кв.м., съставляващ урегулиран поземлен имот II /втори/ - за екологичен комплекс за производство на осветителни съоръжения и приемна сграда с рехабилитационен център. Ведно с построените в имота СГРАДИ /незавършено строителство/ с РЗП от 1 467 кв.м., при граници и съседи на имота по скица: река Очушница с озеленяване, улица, улица, имот № 1274. Постройките са незавършено строителство, частично разрушени, в лошо състояние. Информация можете да получите на...

  Виж повече
 • Поземлен имот и сгради в гр. Разград

  Българска банка за развитие продава поземлен имот в гр. Разград, ул. „Княз Борис I“, с площ от 20 227 кв. м, с трайно предназначение на територията - за производствен или складов обект, заедно с построените в него сгради: Сграда със ЗП 1 520 кв.м. на един етаж. Предназначението на сградата е промишлена сграда с паянтова конструкция; Сграда със ЗП 45 кв.м. на един етаж. Предназначението на сградата е промишлена сграда с паянтова конструкция; Сграда със ЗП 106 кв.м. на един етаж. Предназначението на сградата е...

  Виж повече
 • Търговски комплекс – ресторант, кафене, магазини и офиси в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица

  Българска банка за развитие продава недвижим имот в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, с площ от 2 600 кв. м, заедно с построените в него сгради: Сграда за кафене, офиси, магазин и дискотека – разположена е южно от междинен паркинг, с РЗП – 848,93 кв.м. В сутерена е разположена дискотеката, състояща се от зала, помещения за персонала, тоалетна за гости и персонал на площ от 185,86 кв.м. Кафенето е разположено на партерния етаж. В кафенето е обособена търговска зала, три санитарни възела и две тераси с обща застроена площ...

  Виж повече
 • Шивашки цех в гр. Дупница, обл. Кюстендилска, ул. „Крайречна“ № 4

  Българска банка за развитие продава поземлен имот в гр. Дупница, с площ от 2 319 кв. м., заедно с построените в него сгради: двуетажна сграда – предвидена за търговия, конструкцията е метална, с железен гредоред със ЗП – 634 кв.м.; едноетажна сграда – с метална конструкция, с железен гредоред със ЗП – 25 кв. м;  Парцелът е достъпен изцяло по асфалтов път, в непосредствена близост има и жп линия. Имотът е захранен с ток и вода. Зоната е отредена за складова база. Подходящ за строителство на...

  Виж повече
 • Двустаен апартамент в комплекс „Топ Лодж“, гр. Банско

  Българска банка за развитие продава просторен, двустаен апартамент в град Банско. Имотът се намира на ул. "Стефан Караджа", в една от сградите на новопостроен затворен комплекс до главната улица в града. Жилището е на първия етаж над партера, в сграда "В" на комплекс "Топ Лодж", в непосредствена близост до лифтовата станция. Комплексът е с 24-часова охрана, разполага със зала за фитнес, зала за тенис маса, басейн и сауна. Апартаментът е със застроена площ от 81,12 кв.м, с включени 5,56% от общите части на сградата и от правото на строеж...

  Виж повече
 • Поземлени имоти в с. Синеморец, общ. Царево, обл. Бургас

  Българска банка за развитие продава: 1. ПИ с идент.66528.1.239 с площ 1 221кв.м в с. Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас; 2. ПИ с идент.66528.1.240 с площ 1 210кв.м в с. Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас; 3. ПИ с идент.66528.1.241 с площ 1 220кв.м в с. Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас; 4. ПИ с идент.66528.1.242 с площ 1 210кв.м в с. Синеморец, общ.Царево, обл.Бургас Зоната е отредена за курортно - рекреациони обекти. Подходящи са за строителство на жилищен комплекс, къщи за гости и други. Възможна е продажба на имотите и по отделно....

  Виж повече