Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Продукти

 • Он-лендинг програма по Плана "Юнкер"

  Он-лендинг финансиране

  Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на малки, средни и междинни предприятия + до 100% гаранционен ангажимент към търговските банки, с подкрепата на ЕИБ и ЕФСИ по Плана "Юнкер"

  Виж повече
 • Програма КОСМЕ+

  Он-лендинг финансиране

  Нова програма на ББР ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“).

  Виж повече
 • Он-лендинг програма Лизинг Лайн

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие (ББР) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР в нейната нова програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България „ЛИЗИНГ ЛАЙН“ (Програма „ЛИЗИНГ ЛАЙН“).

  Виж повече
 • Он-лендинг програма Прогрес

  Он-лендинг финансиране

  Он-лендинг програма за микрофинансиране на бизнеса чрез търговски банки и лизингови дружества.

  Виж повече
 • Рефинансиране по програма "Прогрес"

  Он-лендинг финансиране

  Българска банка за развитие (ББР) ще рефинансира микрокредити, отпуснати от търговските банки и други нефинансови институции. Инициативата е в рамките на програма „Прогрес“ на Европейския инвестиционен фонд и цели да облекчи условията по заемите и финансовия лизинг, отпуснати на микропредприятия в последните 2 години.

  Виж повече
 • Он-лендинг програма НАПРЕД

  Он-лендинг финансиране

  Партньорска програма на ББР за индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес

  Виж повече
 • Он-лендинг финансиране за земеделие

  Он-лендинг финансиране

  Финансов ресурс чрез търговските банки за подкрепа на земеделските производители и малките и средни предприятия

  Виж повече