Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Продукти

 • Покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани за нова програма за индиректно финансиране

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие отправя покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (Кредитните кооперации) за участие в нейната нова Програма за индиректно финансиране.

  Виж повече
 • Свободен ресурс

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие предлага свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране, предоставен от Немската банка за развитие KfW

  Виж повече
 • Програма КОСМЕ+

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие разширява обхвата на своята програма за индиректно финансиране КОСМЕ+. От нисколихвено и дългосрочно финансиране, комбинирано с гаранция от ББР и Европейския инвестиционен фонд, вече ще могат да се възползват микро-,малки и средни предприятия – клиенти както на търговските банки, така и на небанковите финансови институции. Те ще имат достъп до кредити и банкови гаранции в размер до 150 000 евро с до 10-годишен срок за издължаване при максимален лихвен процент 3М Euribor +5,7%.

  Виж повече
 • Он-лендинг програма по Плана "Юнкер"

  Он-лендинг финансиране

  Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на малки, средни и междинни предприятия + до 100% гаранционен ангажимент към търговските банки, с подкрепата на ЕИБ и ЕФСИ по Плана "Юнкер"

  Виж повече
 • Он-лендинг програма Лизинг Лайн

  Он-лендинг финансиране

  Българската банка за развитие (ББР) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР в нейната нова програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България „ЛИЗИНГ ЛАЙН“ (Програма „ЛИЗИНГ ЛАЙН“).

  Виж повече
 • Он-лендинг програма Прогрес

  Он-лендинг финансиране

  Он-лендинг програма за микрофинансиране на бизнеса чрез търговски банки и лизингови дружества.

  Виж повече
 • Рефинансиране по програма "Прогрес"

  Он-лендинг финансиране

  Българска банка за развитие (ББР) ще рефинансира микрокредити, отпуснати от търговските банки и други нефинансови институции. Инициативата е в рамките на програма „Прогрес“ на Европейския инвестиционен фонд и цели да облекчи условията по заемите и финансовия лизинг, отпуснати на микропредприятия в последните 2 години.

  Виж повече
 • Он-лендинг програма НАПРЕД

  Он-лендинг финансиране

  Партньорска програма на ББР за индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес

  Виж повече
 • Он-лендинг финансиране за земеделие

  Он-лендинг финансиране

  Финансов ресурс чрез търговските банки за подкрепа на земеделските производители и малките и средни предприятия

  Виж повече