Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Он-лендинг финансиране за земеделие

Он-лендинг финансиране

Размер на кредитната линия: до 100 млн. лева


Цел на кредитите:

  • краткосрочно оборотно и дългосрочно инвестиционно финансиране на земеделски производители
  • рефинансиране на стари подзаеми в общ размер до 25% от договорената кредитна линия


Лихвен процент: определя се индивидуално от търговските банки, не по-висока от 5,75%


Максимален размер на кредитите: 500 хил. лева


 

Без такси и комисиони за управление