Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Он-лендинг програма Прогрес

Он-лендинг финансиране

Размер: до 5 млн. евро – заем по Европейското улеснение за микрофинансиране „Прогрес“, управлявано от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Целта на улеснението е да помогне за увеличаване на достъпа на микропредприятия до финансиране и да мобилизира местен ресурс за формирането на портфейл от микро сделки с общ размер от 6.25 млн. евро.

Цел: за он-лендинг финансиране на микрокредити и микролизинги на микропредприятия чрез посредници;

Лихвен процент за посредника: Фиксиран лихвен процент – базисен процент 1.75% + Mарж от 0.5%

Допустими посредници: търговски банки, лизингови дружества, МФИ ДЖОБС

Срок за формиране на портфейли: до 24 октомври 2017 година.

Параметри за крайните бенефициенти:

1. Допустими сделки:
a. микрокредити и микролизинги до 24 999 евро включително на сделка;
b. нови сделки;
c. недопустими сделки - рефинансиране, преструктуриране, новиране на съществуващи кредити;
d. валута – в евро или в лева;

2. Допустими бенефициенти:
a. микропредприятия с до 10 работника и активи/оборот до 2 млн.евро;
b. фирма микро-заемател или микро-лизингополучател;
c. самонаети лица и лица, желаещи да стартират предприятие; лица, загубили работа, лица със затруднен достъп до банков кредит и желаещи да развиват бизнес;
d. да не са във финансово затруднение съгласно правилата за държавна помощ на ЕС или в процес на несъстоятелност;
e. да не извършват дейност в забранените сектори на ЕИФ и ББР;

3. Забранени сектори по Програма „Прогрес“ – производство и търговия с оръжия; хазартни игри и свързано с тях оборудване; експериментиране с животни; дейности с негативно влияние върху околната среда; спекулативни сделки с имущество; финансови сделки; клониране и други, определени на страницата на ЕИФ; Не се финансират дружества с неизвестен краен контролиращ собственик, политически партии и свързани с тях лица, дружества и организации с нестопанска цел, медии, дейности, свързани със спорт и спортни прояви.


Партньори/Посредници по програмата:

 

Финансирането е осигурено в рамките на Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес", създаден от Европейския съюз.