Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Програма КОСМЕ+

Он-лендинг финансиране

С настоящото Българска банка за развитие (ББР) има удоволствието да се обърне към всички търговски банки в страната, отправяйки им покана за заявяване на интерес към участие в новата Програма на ББР за индиректно финансиране  на МСП с гаранционно улеснение и контрагаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции – Програма "КОСМЕ+".

Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиранe.

Това е поредната, девета Програма за индиректно финансиране на малки и средни предприятия, реализираща се в съответствие с чл. 4, ал.1, т.4 от Закона за Българската банка за развитие.

Посредством нея, с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, ББР дава на малките и средни предприятия възможност да получат чрез обслужващи ги търговски банки, номинирани за партньори на ББР, нисколихвено финансиране в комбинация с осигурени от ББР до 60% кредитна защита на портфейлна база в съответствие с правилата на програмата.

В портфейлите могат да се включват както кредити, предоставени на МСП при атрактивни лихвени нива, така и банкови гаранции. Прилагат се още по-облекчени изисквания към предоставените от малкия и среден бизнес обезпечения.

Участието в програмата не изключва и не ограничава партньорство с Националния гаранционен фонд. Допустима е работа и с двете институции в групата, на принципа: една подсделка само в един гарантиран портфейл по COSME.

Ще очакваме Вашите заявки в срок до края на април 2017 г. В тях следва да заявите обема от търсеното финансиране по Програмата, предлаганото обезпечение, предлаганите условия по подсделките с МСП, съгласно рамковите параметри на Програмата, насрещни предложения за параметри на финансирането, ако има такива, както и актуална финансова отчетност с опция за предоставяне на допълнителни документи за целите на селекцията на банките-партньори.

Приложения: