Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Свободен ресурс

Он-лендинг финансиране
Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, предоставен от Немската банка за развитие KfW

 

Общ размер на финансирането: 3 151 874,85 евро

Максимална експозиция към банка: до 1 022 584 евро (левова равностойност 2 000 000 лв.); без ограничение в броя на заемите с банките-партньори

Лихвен процент за он-лендинг финансирането: по договаряне и съгласно вътрешните регулации на ББР

Целево усвояване: за последващо предоставяне на заеми на МСП – клиенти на банките.

  • Допустими за последващо финансиране са: микро, малки и средни предприятия с над 50% частно участие; максимална експозиция към един кредитополучател – до 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 50 служители (инвестиционни и оборотни кредити) – 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 20 служители (оборотни кредити) – 25 565 евро;
  • Срок на заема – от 2 месеца до 3 години;
  • Други условия - съгласно одобрения от Министерство на финансите; 
  • Договор за заем с банката партньор и конкретно постигнатите договорености с ББР.

 

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез небанкови финансови институции по програма "Лизинг лайн"

 

Повече детайли за програмата вижте тук.

 

За въпроси и информация относно свободния ресурс по он-лендинг програмите:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364

 

Възможност за финансиране на микро, малки и средни (с до 3000 наети лица) предприятия, със средства от Плана за инвестиции за Европа, благодарение на сключено он-лендинг споразумение между Българска банка за развитие и Търговска банка Д АД

 

Уведомяваме Ви, че можете да кандидатствате за дългосрочно и нисколихвено финансиране по Програма План Юнкер България и при он-лендинг партньора на ББР – Търговска банка Д АД.

Повече информация за Програмата вижте тук.

За повече информация относно кандидатстването по Програмата можете да се обръщате към Търговска банка Д АД:
p_clients@dbank.bg, както и на телефон 02/ 4641 260