Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

300 млн. евро за подкрепа на микро-, малки, средни и междинни предприятия

Он-лендинг финансиране

Българската банка за развитие (ББР) предлага програма за 300 млн. евро по плана „Юнкер“ за подкрепа на микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души. Финансирането на схемата е осигурено съвместно от ББР и Европейската инвестиционна банка в рамките на „Плана за инвестиции за Европа“.
По програмата Българската банка за развитие си партнира с 10 финансови институции – Алианц Банк България, Българо-американска кредитна банка, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Инвестбанк, обединените ОББ и СИБанк, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д и Юробанк България.
Търговските банки получават финансов ресурс до 50 млн. евро, с който ще отпускат финансиране спрямо индивидуалните си вътрешните правила за кредитиране. Освен предоставянето на средства, ББР има готовност да поеме и до 100% от риска по заемите към българските фирми.
По програмата компаниите ще могат да кандидатстват за инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране от 3 до 24 млн. лв., като няма да се допуска рефинансиране на вече действащи кредити. Лихвеният процент е до 6M EURIBOR+ надбавка от 2 до 4%. Така максималният лихвен процент по предоставен днес заем не би надхвърлял 3,7% годишно. Максималният краен срок за погасяване на кредитите е до 2032 г.
Инвестиционният план за Европа е един от водещите приоритети на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Неговият фокус е насърчаването на инвестициите с цел да създаде работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, както и чрез премахване на пречките пред инвестициите и осигуряването на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти.