Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит
 • Експортно финансиране

 • Он-лендинг финансиране

 • Оборотно финансиране

  Кредити за оборотни средства

  Виж повече
 • Инвестиционно финансиране

  Инвестиционни кредити

  Виж повече
 • Проектно финансиране

  Финансиране за инвестиционни проекти

  Виж повече
 • План "Юнкер"

  Българската банка за развитие (ББР) предлага програма за 300 млн. евро по плана „Юнкер“ за подкрепа на микро-, малки, средни и междинни предприятия с персонал до 3 000 души.

  Виж повече
 • Цедиране на вземания

  Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземания на строителни компании от общините във връзка с изпълнението на инвестиционни проекти по оперативните програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и по проекти към ДФ „Земеделие”.

  Виж повече