Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Дъщерни дружества

 • Национален гаранционен фонд

  За да облекчим допълнително условията по кредитите, през 2008 г. създадохме свое дъщерно дружество – Националният гаранционен фонд, който издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки. Така се увеличава кръгът на фирмите, които банките са склонни да финансират, и се понижават лихвите по заемите. През последните 4 години фондът си партнира успешно с 19 търговски банки. 2 600 е общият брой на фирмите, подпомогнати до момента.

   

  Към страницата на Национален гаранционен фонд


   
  Гаранционни схеми на НГФ

   

  Мандат Вид на кредитите Финансови посредници Сума на гаранциите в млн. евро  Сума на кредитите в млн. евро Период 
  Собствен риск 2009-2013 Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства и банкови гаранции   11 търговски банки   86  200 2009-2013
  ИАРА Инвестиционни кредити за финансиране на проекти по ОПРСР 13 търговски банки  10  20 2012-2015 
  МЗХ Инвестиционни кредити за финансиране на проекти по ПРСР 14 търговски банки  588  735 2013-2015
  Собствен риск 2014-2015 Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства и банкови гаранции 13 търговски банки   90  200 2014-2015

   

  Контакти:

  Национален гаранционен фонд ЕАД
  1421 София
  бул. „Арсеналски” №105 

  Факс: +359 2 9306 240
  Телефон: +359 2 9306 235
  e-mail: info-ngf@bdbank.bg

  www.ngf.bg

   

   

   

   

   

 • МФИ "Джобс"

  Микрофинансиращата институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

  Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия.

  По този начин МФИ:

  • подобрява достъпа им до финансови услуги;
  • допринася за създаването и запазването на работни места;
  • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
  • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

   

  Контакти:

  МФИ Джобс ЕАД
  1421 София
  бул. "Арсеналски" 105
  телефон:+359 2 9306 273
  факс: +359 2 9306 278
  e-mail: office-mfi@bdbank.bg

  www.mfi.bg