Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Дъщерни дружества

 • Национален гаранционен фонд

  За да облекчим допълнително условията по кредитите, през 2008 г. създадохме свое дъщерно дружество – Националният гаранционен фонд, който издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки. Така се увеличава кръгът на фирмите, които банките са склонни да финансират, и се понижават лихвите по заемите. През последните 4 години фондът си партнира успешно с 19 търговски банки. 2 600 е общият брой на фирмите, подпомогнати до момента.

   

  Към страницата на Национален гаранционен фонд

   

  НГФ В ЦИФРИ - какво постигнахме за 10 години:

   

  • 9 са реализираните от фонда гаранционни програми
  • 18 са банките-партньори, с чиято помощ продуктите на НГФ стигат до бизнеса
  • 896.6 млн. лв. е сумата на издадените до момента гаранции
  • 8200 е броят на отпуснатите кредити с гаранция от фонда
  • 1000 от тях са стартиращи
  • 1.8 млрд. лв. е общата стойност на гарантираните заеми
  • над 7300 е общият брой на фирмите, подпомогнати до момента от фонда. В тях работят над 120 000 души

   

   1 НГФ експерт = 131 млн.лв гарантирани кредити за българския бизнес. В Гаранционния фонд ценим качеството, а не количеството. Затова, макар и малко на брой, нашите служители са много ефективни.

   

   №1 сме по ръст на отпуснатите гаранции в Европа за 2016 г. по данни на Европейската асоциация на гаранционните институции (АЕСМ)

   

  Подкрепените от НГФ предприятия работят най-вече в секторите търговия, селско стопанство и преработваща промишленост.

   

   

   

   

   

  Контакти:

  Национален гаранционен фонд ЕАД
  1421 София
  бул. „Арсеналски” №105 

  Факс: +359 2 9306 240
  Телефон: +359 2 9306 235
  e-mail: info-ngf@bdbank.bg

  www.ngf.bg

   

   

   

   

   

 • МФИ "Джобс"

  Микрофинансиращата институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

  Основната цел е дългосрочно предоставяне на финансови услуги на микро- и малки предприятия.

  По този начин МФИ:

  • подобрява достъпа им до финансови услуги;
  • допринася за създаването и запазването на работни места;
  • намалява тяхната „изключеност” от пазара на финансовите услуги;
  • подпомага целевите си групи да развият своята бизнес идея.

   

  Контакти:

  МФИ Джобс ЕАД
  1421 София
  бул. "Арсеналски" 105
  телефон:+359 2 9306 273
  факс: +359 2 9306 278
  e-mail: office-mfi@bdbank.bg

  www.mfi.bg