Bulgarian development bank Bulgarian development bank

Search
Apply for credit

Products

 • Свободен ресурс

  On-Lending financing

  Българската банка за развитие предлага свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране, предоставен от Немската банка за развитие KfW

  View all
 • Програма КОСМЕ+

  On-Lending financing

  Нова програма на ББР ще предостави възможност на малките и средни предприятия да получават чрез търговските банки кредити в размер до 293 хил. лева при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще стане благодарение на получена в края на 2016 г. контрагаранция по програма COSME на ЕИФ с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“).

  View all
 • Програма за индиректно финансиране на малки, средни и междинни предприятия по Плана "Юнкер"

  On-Lending financing

  Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на малки, средни и междинни предприятия + до 100% гаранционен ангажимент към търговските банки, с подкрепата на ЕИБ и ЕФСИ по Плана "Юнкер"

  View all
 • Leasing line

  On-Lending financing

  Bulgarian Development Bank has launched a new on-lending program, through which it aims to ease the lease terms related to purchasing of machinery and equipment for micro, small and medium enterprises. Under the program for indirect financing „Leasing line“, non-banking financial institutions will be able to apply. In turn, they will provide the resources to Bulgarian companies from the sector of micro, small and medium business, which want to purchase movable property.

  View all
 • On-lending Program Progress

  On-Lending financing

  Financing of micro-loans and micro-leases to micro-enterprises.

  View all
 • Рефинансиране по програма "Прогрес"

  On-Lending financing

  Българска банка за развитие (ББР) ще рефинансира микрокредити, отпуснати от търговските банки и други нефинансови институции. Инициативата е в рамките на програма „Прогрес“ на Европейския инвестиционен фонд и цели да облекчи условията по заемите и финансовия лизинг, отпуснати на микропредприятия в последните 2 години.

  View all
 • On-lending programme FORWARD

  On-Lending financing

  Partner programme of BDB for indirect funding of micro, small and medium-sized businesses

  View all
 • On-lending financing

  On-Lending financing

  Credit lines for partner-banks. Financing for end-customers is structured as short-term working capital and long-term investment financing for SMEs and farmers, including refinancing of old loans with total amount of up to 25% of the agreed line of credit.

  View all